âm nhạc

Chào mừng quý vị đến với website của bùi ngọc sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (79 bài)

9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

Tại hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017: 1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc; 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; 3. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và...

BÀI GIẢNG  (41 bài)

TƯ LIỆU  (206 bài)

GIÁO ÁN  (108 bài)

ĐỀ THI  (67 bài)

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015 ( KÌm theo c«ng v¨n sè:1093/SGD§T-KTK§CLGD, ngµy 18/ 7/2014 cña Së GD vµ §T) TT ĐƠN VỊ CHỈ TIÊU SỐ THÍ SINH DỰ THI ĐIỂM CHUẨN NV1 ĐIỂM CHUẨN NV2 GHI CHÚ 1 THPT Bình Sơn 510 694 23.5 12 2 THPT Vạn Tường ...

QUẢN LÝ ĐIỂM  (2 bài)

GÓC THƯ GIẢN  (53 bài)

Chuyện vui ca dao Việt Nam

Chuyện kể về một anh sinh viên nước ngoài sang Việt Nam nghiên cứu tiếng Việt. Chuyện kể về một anh sinh viên nước ngoài sang Việt Nam nghiên cứu tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu trường tổ chức một kỳ thi khảo sát trình độ. Đề văn ra như sau: "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao: Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương." Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là...

HỒ SƠ NĂM 2011  (33 bài)

HỒ SƠ NĂM 2012  (28 bài)

Thành phần hóa sinh và đặc tính của nước liên quan đến môi trường

1. Thành phần hóa học : Các hợp chất vô cơ và hữu cơ trong nước tự nhiên có thể tồn tại ở các dạng: Ion hòa tan, khí hòa tan, dạng rắn, lỏng. Do sự phân bố các hợp chất này đã quyết định bản chất của nước tự nhiên: Nước ngọt, nước lợ, hoặc nước mặn, nước giàu dinh dưỡng, nước nghèo dinh dưỡng, nước cứng, nước mềm, nước bị ô nhiễm hay không… Các ion hòa tan: Nước tự nhiên là dung...

THÍ NGHIỆM HÓA  (15 bài)

HỒ SƠ NĂM 2013  (20 bài)HỒ SƠ 2016 - 2017  (25 bài)


HỒ SƠ 2018 - 2019  (26 bài)